Under protektion af
Hendes Majestæt
Dronningen

MØDEINDKALDELSE

Indkaldelse til generalforsamling sker ved offentliggørelse af dato og dagsorden på foreningens hjemmeside med et varsel på 21. dage.

DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAL OMFATTE:

  • 1) Valg til repræsentantskabet
  • 2) Fastsættelse af medlemskontingent
  • 3) Eventuelle forslag fra repræsentantskabet, der vedlægges indkaldelse
  • 4) Eventuelt

Repræsentantskabet formand er dirigent på generalforsamlingen, med mindre denne beslutter andet. Dirigenten drager omsorg for, at der udarbejdes referat af hver generalforsamling og underskriver dette.