Under protektion af
Hendes Majestæt
Dronningen

MØDEINDKALDELSE

INDKALDELSE TIL MØDE I REPRÆSENTANTSKABET 

Herved indkaldes til møde i repræsentantskabet i Dannebrogriddernes Forening af 1888 til afholdelse

onsdag den 15. maj 2024 kl. 13.00 

i Kommandantgården, Kastellet 13, 2100 København med følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning for tiden siden sidste møde i repræsentantskabet.
  2. Forelæggelse af reviderede årsrapporter for 2023 til godkendelse.
  3. Beslutning om decharge for bestyrelsen.
  4. Eventuelle forslag fra repræsentantskabets formand, bestyrelsen og medlemmer af foreningen. Forslag skal være foreningen i hænde senest en uge før indkaldelse til mødet og vedlægges indkaldelsen. Der er ikke indkommet forslag.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 7.
  6. Valg af statsautoriseret revisor.
  7. Eventuelt

Tilmelding eller afbud til generalforsamlingen bedes ske via mail til foreningen senest 

tirsdag den 7. maj 2024 på sekretariatet@ridderforeningen.dk

 

Er man i bil og ønsker at parkere på Kastellet, skal reg.nr. på bilen oplyses i forbindelse med tilmelding til repræsentantskabsmødet. Dette af hensyn til vagterne på Kastellet. Kommandantgården ligger midt i Kastellet lige overfor Kastelskirken.

 

Efter repræsentantskabsmødet vil adjudant for Hans Majestæt Kongen, orlogskaptajn Christian Greulich Højgod Meinertz fortælle om Kommandantgårdens historie og de meget spændende effekter i de smukke lokaler, hvor vores repræsentantskabsmøde afholdes. Blandt effekterne er Tordenskjolds skrin og kårde.

København, den 30. april 2024

Michael Gregers Larsen

Repræsentantskabets formand