Under protektion af
Hendes Majestæt
Dronningen

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år (ulige år) i 2. kvartal.

Næste generalforsamling afholdes 7. maj 2025 kl. 13.30 i Kommandantgården, Kastellet 13, 2100 København .

MØDEINDKALDELSE

Indkaldelse til generalforsamling sker ved offentliggørelse af dato og dagsorden på foreningens hjemmeside med et varsel på 21. dage.

DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAL OMFATTE:

  • 1) Valg til repræsentantskabet
  • 2) Fastsættelse af medlemskontingent
  • 3) Eventuelle forslag fra repræsentantskabet, der vedlægges indkaldelse
  • 4) Eventuelt

Repræsentantskabet formand er dirigent på generalforsamlingen, med mindre denne beslutter andet. Dirigenten drager omsorg for, at der udarbejdes referat af hver generalforsamling og underskriver dette.