Administration

Dannebrogriddernes Forening af 1888

KONTAKT
Dannebrogriddernes Forening af 1888
c/o Konsul og bestyrelsesformand
Peter Vinther Christensen, R.1
Violvej 153, 7800 Skive
Telefon +45 40 277 033
Mail/ sekretariatet@ridderforeningen.dk

CVR/ 61690514

BANKFORBINDELSE
Danske Bank
Konto nr. 1551 2000490

REVISOR
Revision af foreningens regnskaber udføres af Ernst & Young P/S.

PERSONDATAFORORDNINGEN
I forbindelse med reglerne på persondataområdet kan det oplyses, at foreningen alene indsamler og behandler de persondata, som opgives til foreningen af det pågældende medlem i forbindelse med medlemsskabet, eller af ansøgere om understøttelse. Foreningen videregiver ikke personoplysninger til tredjepart. Personoplysninger opbevares på stationær server, som sikrer beskyttelsen af medlemmernes og tilskudsansøgernes persondata. Foreningen registrerer ikke såkaldt personfølsomme data.