Velkommen på hjemmesiden


Formålet med foreningens hjemmeside på er at øge kendskabet til foreningen og dens virke.


Foreningen er af privat karakter, hvorfor dens eksistens ikke tilnærmelsesvis har samme opmærksomhed hos ordensmodtagere, som selve udnævnelsen til Dannebrogridder m.m. har.  Det samlede antal ordensmodtagere udgør ca. 9.000 personer.


Foreningen er under protektion af Hendes Majestæt Dronningen.


Med et socialt sigte som understøttelsesforening, baseret på frivillige bidrag, udøver foreningens bestyrelse opsøgende virksomhed og hvervning af medlemmer blandt ordensmodtagerne. Disse kan gennem medlemskab, udover at bidrage til helheden, give deres efterladte en håndsrækning, hvor der hos disse senere måtte blive tale om behov herfor.


Med efterladte forstås afdødes ægtefælle, børn og ved disses død børnebørn i lige linie fra afdøde.


Med beskrivelse af ridderordenerne og foreningens historie tegnes relationerne til vor tids Dannebrogordenen.


Foreningen er i sin struktur opbygget som enhver anden organisation med vedtægter, repræsentantskab, generalforsamling, bestyrelse og medlemmer.


Indmeldelse kan foretages elektronisk, som nærmere beskrevet i menuen i venstre side under Medlemskab.