Velkommen til Dannebrogriddernes Forening af 1888

Dannebrogriddernes Forening af 1888 er en velgørende forening.
Medlemskab tilbydes modtagere af Elefantordenen og Dannebrogordenen.


FORENINGENS FORMÅL ER:

1) Primært at understøtte dannebrogridderes efterladte.
2) Sekundært at støtte efterladte ægtefæller efter modtagere af Den kongelige Fortjenstmedalje og
Den kongelige Belønningsmedalje. Med ægtefælle sidestilles registreret partner og ugift samlever,
hvor samlivet har varet mindst 2 år.
3) Tertiært at støtte almennyttige sociale og humanitære formål inden for Rigsfællesskabet.

Ridderordenerne og foreningens historie følges siden 1888.

Foreningen er i sin struktur opbygget som enhver anden organisation med vedtægter,
repræsentantskab, generalforsamling, bestyrelse og medlemmer.

Foreningen har godt 1.100 medlemmer.

Indmeldelse kan foretages elektronisk, længere nede på siden.

Elefantordenen
Dannebrogordenen

Dannebrogordenen

Dannebrogordenen blev indstiftet af Christian V i 1671 efter tilskyndelse fra Rigskansler Peder Griffenfeld. For at give den nye orden øget vægt og anseelse fastholdt man imidlertid fra begyndelsen, at der i virkeligheden var tale om genindstiftelse af en langt ældre orden, der skulle være grundlagt af Valdemar Sejr i forbindelse med korstogsslaget ved Lyndanisse den 15. juni 1219, hvor Dannebrog ifølge sagnet dalede ned fra himlen og sikrede danskerne sejren.

Indmeldelse i foreningen

Som medlem af foreningen optages riddere af Elefantordenen samt riddere af Dannebrogordenens
samtlige klasser, hvilket vil sige
Riddere (R)
Riddere af 1. grad (R.1)
Kommandører (K)
Kommandører af 1. grad (K.1)
Storkorsriddere (SK) samt
Riddere tildelt storkors med bryststjerne i diamanter (SK. i diam.)
Storkommandører( S.Kmd)

Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Dronningen er præses (overhoved) for De
Kongelige Ridderordeners Kapitel
– Ordenskapitlet – og ordensherre for
Elefantordenen og Dannebrogordenen.

Find information om kommende arrangementer