Dannebrogriddernes Forening af 1888 er en velgørende forening under protektion af Hendes Majestæt Dronningen.


Foreningen har siden sin oprettelse i 1888 været under protektion af Regenten.


Medlemskab tilbydes modtagere af Elefantordenen og Dannebrogordenen.

 

Foreningens formål er:


  1. Primært at understøtte dannebrogridderes efterladte.
  2. Sekundært at støtte efterladte ægtefæller efter modtagere af Den kongelige Fortjenstmedalje og Den kongelige Belønningsmedalje. Med ægtefælle sidestilles registreret partner og ugift samlever, hvor samlivet har varet mindst 2 år.
  3. Tertiært at støtte almennyttige sociale og humanitære formål inden for Rigsfællesskabet.


Ridderordenerne og foreningens historie følges siden 1888.


Foreningen er i sin struktur opbygget som enhver anden organisation med vedtægter, repræsentantskab, generalforsamling, bestyrelse og medlemmer.


Indmeldelse kan foretages elektronisk, som nærmere beskrevet i menuen i venstre side under Medlemskab.