Medlemsskab

Udfyld venligst formularen og send din indmelding til Dannebrogriddernes Forening af 1888

Medlemskab

Som medlem af foreningen optages

– Riddere af Elefantordenen (R.E.).

– Riddere af Dannebrogordenens samtlige klasser, hvilket vil sige

1) Riddere (R)
2) Riddere af 1. grad (R.1)
3) Kommandører (K)
4) Kommandører af 1. grad (K.1)
5) Storkorsriddere (SK) samt
6) Riddere tildelt storkors med bryststjerne i diamanter (SK. i diam.)
7) Storkommandører (S.Kmd)

Udnævnelserne fordeler sig normalt på klasserne med 6000 R, 1700 R.1, 550 K og 150 K.1.

De i parentes anførte forkortelser er som foreskrevne i Kongelig Dansk Hof-og Statskalender.

INDMELDELSE I FORENINGEN
Indmeldelse foretages ved udfyldning og indsendelse af ovenstående formular.

Modtagelse af indmeldelsen bekræftes pr. mail.

KONTINGENT
Ved indmeldelse i foreningen betales et indmeldelseskontingent på kr. 1.000,-.
Foreningen kan fastsætte et årligt kontingent, men generalforsamlingen har ved seneste generalforsamling 23. november 2021 vedtaget, at dette sættes til kr. 0,- i 2022 og 2023.

Indmeldelseskontingentet på kr. 1.000,- indbetales til foreningens konto i Danske Bank på 1551-2000490.

Jeg indmelder mig hermed i Dannebrogriddernes Forening af 1888