Elefantordenen

Foto: Rosenborg.dk

Er den ældste og den fornemste. Ordenen kendes i sin nuværende skikkelse med sikkerhed fra 1580, men har historiske rødder, der går tilbage til det af Christian I indstiftede Guds Moders Selskab fra midten af 1400-tallet. Foto: Rosenborg.dk

Historie

Den oprindeligt katolske orden blev suspenderet i forbindelse med Reformationen i 1536, men genoplivede atter under Frederik II (1559-88) med elefanten som ordenstegn. Elefantordenens første skriftlige statut fra 1693 er fortsat gældende med den ene ændring, at ordenen fra 1958 også kan tildeles kvinder. Elefantordenen tildeles fortrinsvis fyrstelige personer i ind- og udland samt fremmede statsoverhoveder i forbindelse med statsbesøg. Der er dog adskillige historiske og aktuelle eksempler på, at borgerligt fødte i både ind- og udland, som har gjort sig særligt fortjent, er blevet benådet med Elefantordenen.

Frederik II (1559-88)

Foto: Kongehuset.

Udformning

Forklaring på, at ordenstegnet er en tårnbærende elefant, er, at ordenskæden til “Guds Moders Selskab” (Elefantordenens forgænger) rummede en tårnbærende elefant. Valget af elefanten som egentligt ordenstegn signalerede derfor en vis form for kontinuitet mellem den ældre før-reformatoriske katolske orden og den genoplivede Elefantorden fra 1580. Derved opnåede man på den ene side at lægge distance til den gamle katolske orden, men på den anden side også diskret at signalere en sammenhæng, der sikrede Elefantordenen en ærværdig alder.

Modtagerer

Fra 1580 og frem til i dag har i alt omkring 890 personer modtaget Elefantordenen. I løbet af Dronningens 40-årige regeringstid er der tildelt i alt 68 Elefantordener. Modtagere har været kongelige personer og udenlandske statsoverhoveder: én gang er ordenen tildelt en borgerligt født dansker, nemlig den afdøde skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller. På billedet ses en forgyldt kopi af Elefantordenen i kæde, der er placeret ved taget på Christian VII’s Palæ.

Foto: Polfoto.
Protektor H. M. Dronningen
Besøg den Kongelige Våbenmaler
Gå på opdagelse i Ridderkapellet på Fredensborg