Administration


Foreningens adresse er:

Dannebrogriddernes Forening af 1888

c/o Konsul og bestyrelsesformand

Peter Vinther Christensen

Violvej 153

7800 Skive


Telefon: +45 40277033


Mail: sekretariatet@ridderforeningen.dk


Bankforbindelse

Danske Bank.


Revisor

Revision af foreningens regnskaber udføres af  Ernst & Young P/S.