Administration


Foreningens adresse er:

Dannebrogriddernes Forening af 1888

c/o Konsul og bestyrelsesformand

Peter Vinther Christensen R.1

Violvej 153

7800 Skive


Telefon: 40 27 70 33


Mail: sekretariatet@ridderforeningen.dk


CVR-nr. 61690514


Bankforbindelse

Danske Bank konto nr. 1551 2000490.


Revisor

Revision af foreningens regnskaber udføres af  Ernst & Young P/S.


Persondataforordningen

I forbindelse med reglerne på persondataområdet kan det oplyses, at foreningen alene indsamler og behandler de persondata, som opgives til foreningen af det pågældende medlem i forbindelse med medlemsskabet, eller af ansøgere om understøttelse. Foreningen videregiver ikke personolysninger til trediepart. Personoplysninger opbevares på stationær server, som sikrer beskyttelsen af medlemmernes og tilskudsansøgernes persondata. Foreningen registrerer ikke såkaldt personfølsomme data.