Velkommen på hjemmesiden


Formålet med oprettelse af foreningens hjemmeside på internettet er at øge kendskabet til foreningen og dens virke.


Foreningen er af privat karakter, hvorfor dens eksistens ikke tilnærmelsesvis har samme opmærksomhed hos ordensmodtagere, som selve udnævnelsen til dannebrogsridder m.m. har.  Det samlede antal ordensmodtagere udgør ca. 9.000 personer.


Med et socialt sigte som understøttelsesforening, baseret på frivillige bidrag, udøver foreningens bestyrelse opsøgende virksomhed og hvervning af medlemmer blandt ordensmodtagerne. Disse kan gennem medlemskab, ud over at bidrage til helheden, give deres efterladte en håndsrækning, hvor der hos disse senere måtte blive tale om trange kår.


Med efterladte forstås afdødes ægtefælle, børn og ved disses død børnebørn i lige linie fra afdøde.


Med beskrivelse af ridderordenerne og foreningens historie tegnes relationerne til vor tids Dannebrogordenen.


Foreningen er i sin struktur opbygget som enhver anden organisation med vedtægter, repræsentantskab, generalforsamling, bestyrelse og medlemmer. Indmeldelse kan foretages elektronisk, som nærmere beskrevet i menuen Medlemskab.


Med reference til vedtægternes § 2: ”Foreningens formål er at understøtte dannebrogsridderes efterladte” foreskriver menuen Understøttelse nøje hvem og hvornår, man er berettiget til at ansøge om støtte (legater). Ligeledes gives vejledning i fremsendelse af ansøgninger.


Det er målsætningen for administrationen generelt, at omkostningsniveauet skal være så lavt som muligt. Menuen giver et overordnet billede af de administrative anliggender.


Gennem menuen Meddelelser foretages den ledelsesmæssige kommunikation.


Klik på ikonet for at se vigtige meddelelser fra foreningen.

Foreningens adresse

Vagtelvej 67, 2. tv.

2000 Fredriksberg

Telefon: 38 19 20 31

Girokonto: 2 00 04 90