Medlemskab


Som medlem af foreningen optages riddere af Dannebrogordenens samtlige klasser, hvilket vil sige

Riddere (R)

Riddere af 1. grad (R.1)

Kommandører (K)

Kommandører af 1. grad (K.1)

Storkorsriddere (SK) samt

Riddere tildelt storkors med bryststjerne i diamanter (SK. i diam.)

Storkommandører( S.Kmd)


Som overordentlige medlemmer optager foreningen riddere af Elefantordenen (R.E.).


Udnævnelserne fordeler sig normalt på klasserne med 6000 R, 1700 R.1, 550 K og 150 K.1.


De i parentes anførte forkortelser er som foreskrevne i Kongelig Dansk Hof-og Statskalender.


Medlemskab giver fortrinsret i behandling af ansøgninger, hvor der er tale om lige forhold mellem ansøgerne.


Der tilbydes to kategorier af medlemskaber, enten livsvarigt eller medlemskab for årligt betalende medlemmer.


Indmeldelse i foreningen

Indmeldelse foretages ved fremsendelse af medfølgende skema, der downloades fra kolonnen th. herfor (word fil), hvorefter det udfyldte skema sendes via mail til foreningen som vedhæftet fil. Foreningens mailadresse er sekretariatet@ridderforeningen.dk


Modtagelse af indmeldelser bekræftes pr. mail eller pr. post og optages løbende under tilgang af nye medlemmer, se nedenstående, samt samlet ved regnskabsårets afslutning i ledelsesberetningen.


Kontingent

For livsvarige medlemmer udgør dette kr. 1.000 en gang for alle, medens årskontingentet udgør kr. 125.


Såfremt årsbetalende medlemmer efter mindst to års medlemskab ønsker at ændre status til livsvarigt medlem indrømmes en rabat på kr. 200 mod indbetaling af kr. 800.


Kontingentet indbetales til foreningen på girokonto 200-0490 med modtageradressen


Dannebrogriddernes Forening af 1888

c/o Peter Vinther Christensen

Violvej 153

7800 Skive