Medlemskab


Som medlem af foreningen optages


Riddere af Elefantordenen (R.E.).


Riddere af Dannebrogordenens samtlige klasser, hvilket vil sige

  1. Riddere (R)
  2. Riddere af 1. grad (R.1)
  3. Kommandører (K)
  4. Kommandører af 1. grad (K.1)
  5. Storkorsriddere (SK) samt
  6. Riddere tildelt storkors med bryststjerne i diamanter (SK. i diam.)
  7. Storkommandører( S.Kmd)


Udnævnelserne fordeler sig normalt på klasserne med 6000 R, 1700 R.1, 550 K og 150 K.1.


De i parentes anførte forkortelser er som foreskrevne i Kongelig Dansk Hof-og Statskalender.


Indmeldelse i foreningen

Indmeldelse foretages ved fremsendelse af medfølgende skema, der downloades fra kolonnen th. herfor (word fil), hvorefter det udfyldte skema sendes via mail til foreningen som vedhæftet fil. Foreningens mailadresse er sekretariatet@ridderforeningen.dk


Modtagelse af indmeldelsen bekræftes pr. mail.


Kontingent

Ved indmeldelse i foreningen betales et indmeldelseskontingent på kr. 1.000,- 

Foreningen kan fastsætte et årligt kontingent, men generalforsamlingen har ved seneste generalforsamling 23. november 2021 vedtaget, at dette sættes til kr. 0,- i 2022 og 2023.


Indmeldelseskontingentet på kr. 1.000,-  indbetales til foreningens konto i Danske Bank på 15512000490.


Dannebrogriddernes Forening af 1888

c/o

Konsul og bestyrelsesformand

Peter Vinther Christensen R.1

Violvej 153

7800 Skive


Husk at anføre afsendernavn og adresse.