Ultimo 2021 uddelte forening for første gang midler i henhold til foreningens nye vedtægter. Da der ikke var indkommet afsøgninger under vedtægternes primære og sekundære udlodningsmuligheder valgte bestyrelsen at udlodde 4 portioner af

kr. 25.000, - til følgende:

 

  1. Julemærkefonden
  2. Organisationen Grønlandske Børn med projektet ”Tessa” om voldsforebyggelse i folkeskolen i Grønland
  3. Røde Kors Hovedstaden med projektet ”Maduddeling i Sydhavnen”
  4. Kirkens Korshærs projekt ”Julehjælp”

 


Ultimo 2022 uddelte foreningen midler i henhold til foreningens tertiære formål, da der ikke var indkommet afsøgninger under vedtægternes primære og sekundære udlodningsmuligheder.


Bestyrelsen valgte at udlodde 4 portioner af kr. 25.000, - til følgende:


  1. Organisationen Skyggebørn til projekt omkring foreningens over 100 frivillige medarbejdere
  2. Organisationen Grønlandske Børn til projektet Summercamps for børn i små byer og bygder i Grønland
  3. Organisationen Barnabati på Færøerne til projekt med uddannelse af foreningens mange frivillige medarbejdere
  4. Organisationen Danner til projekt omkring psykologhjælp til familier under udslusning efter ophold på Danner