Klik på ikonet for at se vigtige meddelelser fra foreningen.

Foreningens adresse

Vagtelvej 67, 2. tv.

2000 Fredriksberg

Telefon: 38 19 20 31

Girokonto: 2 00 04 90

Repræsentantskab


Foreningens anliggender varetages af et repræsentantskab bestående af 30 medlemmer, der vælges på en generalforsamling af foreningens medlemmer. Hvert andet år afgår en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer; de afgåede kan genvælges.


Repræsentantskabets formand og næstformand samt medlemmerne af bestyrelsen genvælges ikke til deres hverv, efter de er fyldt 75 år. Repræsentantskabet står naturligvis altid frit med hensyn til, hvem man vil vælge ved de årlige valg


Aktuel sammensætning

Formand: Advokat Michael Gregers Larsen

Næstformand: Baron, advokat, oberstløjtnant, kammerherre Henrik Wedell-Weddel


Gruppe B (afgår 2019)

Fhv. nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen

Formand, psykolog Catharina Marie Collet

Direktør, statsaut. revisor John Gath

Adm. direktør Sven Gullev

Professor, ph.d. Steen Hildebrandt

Generalløjtnant Kjeld Georg Hilligsøe Hillingsø

Direktør, Eivind Kolding

Programsekretær, forfatter Birgit Meister

Baron, advokat, oberstløjtnant, kammerherre Henrik Weddel-Weddelsborg

Fhv. statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Ninna Würtzen


Gruppe C (afgår 2021)

Oberst Peder Blokdal-Pedersen

Kgl. solodanserinde Kirsten Bundgaard

Kommandør Bent Ejner Carlsen

Direktør Sven Holm

Professor, bestyrelsesformand Povl Krogsgaard- Larsen

Sanger, skuespiller Rasmus Ole Lyberth

Kontorchef, cand. jur. Bente Mundt

Direktør Johannes Poulsen

Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Bente Flindt Sørensen

Kgl. musikchef Michael Schønwandt


Gruppe A (afgår 2023)

Kontorchef Bjarne E. Grønfeldt

Operachef Kasper Bech Holten

Balletdanser Eva Kloborg

Advokat Michael Gregers Larsen

Kontorchef Erik Kabbeltved Præstegaard

Fhv. biskop Erik Norman Svendsen

Hofdame Annelise Wern

Administrerende direktør, Peter Vinther ChristensenMødeindkaldelse

Repræsentantskabet afholder årligt møde primo juni måned i København ved indkaldelse på foreningens hjemmeside.

Datoen fastsættes af formanden og meddeles ved årsskiftet. Herefter optages dagsorden på hjemmesiden senest 14 dage forud for mødet. Tilmelding til mødet foretages umiddelbart efter til bestyrelsen v/forretningsføreren.


Dagsorden for ordinære møder:

1. Bestyrelsens beretning for foregående år

2. Forelæggelse af årsregnskab for foregående år med revisionspåtegning

3. Beslutning om dechárge for bestyrelsen

4. Eventuelt


-