Klik på ikonet for at se vigtige meddelelser fra foreningen.

Foreningens adresse

Vagtelvej 67, 2. tv.

2000 Fredriksberg

Telefon: 38 19 20 31

Girokonto: 2 00 04 90

Klik på ikonet for at hente indmeldingsskema

Medlemskab

 

Som medlem af foreningen optages riddere af Dannebrogordenens samtlige klasser, hvilket vil sige

Riddere (R)

Riddere af 1. grad (R.1)

Kommandører (K)

Kommandører af 1. grad (K.1)

Storkorsriddere (SK) samt

Riddere tildelt storkors med bryststjerne i diamanter (SK. i diam.)

Storkommandører( S.Kmd)

 

Som overordentlige medlemmer optager foreningen riddere af Elefantordenen (R.E.)

 

Udnævnelserne fordeler sig normalt på klasserne med 6000 R, 1700 R.1, 550 K og 150 K.1.

 

De i parentes anførte forkortelser er som foreskrevne i Kongelig Dansk Hof-og Statskalender.

 

Medlemskab giver fortrinsret i behandling af ansøgninger, hvor der er tale om lige forhold mellem ansøgerne.

 

Der tilbydes to kategorier af medlemskaber, enten livsvarigt eller medlemskab for årligt betalende medlemmer

 

Indmeldelse i foreningen

 

Indmeldelse foretages ved fremsendelse af medfølgende skema, der downloades fra kolonnen th. herfor, enten pr. post eller pr. mail. Eller det kan ske ved downloading (word fil), hvorefter det udfyldte skema sendes til foreningen som vedhæftet fil enten pr. mail eller ved at klikke på linket i kolonnen.

 

Modtagelse af indmeldelser bekræftes pr. mail eller pr. post og optages løbende under tilgang af nye medlemmer, se nedenstående, samt samlet ved regnskabsårets afslutning i ledelsesberetningen.

 

Kontingent

 

For livsvarige medlemmer udgør dette kr. 1.000 en gang for alle, medens årskontingentet udgør kr. 125.

 

Såfremt årsbetalende medlemmer efter mindst to års medlemskab ønsker at ændre status til livsvarigt medlem indrømmes en rabat på kr. 200 mod indbetaling af kr. 800.

 

Kontingentet indbetales til foreningen på girokonto 200-0490 med modtageradressen

 

Torben Vonsild

Vagtelvej 67, 2.tv, 2000 Frederiksberg

 

 

Tilgang af medlemmer i 2016

 

33 livsvarige og 2 årsbetalende medlemmer. 6 årsbetalende er overgået til livsvarige medlemmer.

 

Tilgang af medlenmmer i 2017

 

23 livsvarige og 5 årsbetalende medlemmer. 2 årsbetalende er overgået til livsvarige medlemmer.

 

Tilgang af medlemmer i 2018