Meddelelser fra ForeningenPersondataforordningen


I forbindelse med nye regler på persondataområdet kan oplyses, at foreningen alene indsamler og behandler de persondata, som opgives til foreningen af det pågældende medlem i forbindelse med medlemsskabet, eller af ansøgere om understøttelse. Foreningen videregiver ikke personolysninger til trediepart. Personoplysninger opbevares på stationær server, som sikrer beskyttelsen af medlemmernes og tilskudsansøgernes persondata. Foreningen registrerer ikke såkaldt personfølsomme data.


Indkaldelse til generalforsamling


Hermed indkaldes til foreningens ordinære genralforsamling torsdag den 2. maj 2019, kl. 14.00 i Det Gule Palæ, Amaliegade i København med følgende dagsorden:


1. Kort indlæg ved professor, PhD Peter Kurrild -Klitgaard om falske ordener

2. Valg af 1/3 af repræsentantskabets medlemmer

3. Fastsættelse af medlemskontingent

4. Eventuelle forslag fra repræsentantskabet - der er ikke indkommet forslag

5. Eventuelt


København, den 5. april 2019Indkaldelse til repræsentantskabsmøde


Herved indkaldes til repræsentantskabsmøde torsdag den 2. maj 2019  kl. 14.45 i Det Gule Palæ, Amaliegade, København med følgende dagsorden:


1. Bestyrelsens beretning for 2018

2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport (årsregnskab) til godkendelse

3. Beslutning om decharge for bestyrelsen

4. Eventuelle forslag fra repræsentantskabets formand, bestyrelsen og medlemmer af foreningen.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Drøftelse af foreingens fremtid, herunder evt. fremtidig uddelingspolitik, jf. vedtægternes §2

8. Eventuelt


Statsautoriseret revisor Peter Gath, Ernst & Young P/S deltager i punkterne 1 og 2


København, den 5. april 2019

Klik på ikonet for at se vigtige meddelelser fra foreningen.

Foreningens adresse

Vagtelvej 67, 2. tv.

2000 Fredriksberg

Telefon: 38 19 20 31

Girokonto: 2 00 04 90

Klik på ikonet for at hente seneste årsrapport

Klik på ikonet for at hente referat af repræsentantskabsmødet 2017