Bestyrelse


Efter afholdelse af den ordinære generalforsamling (hvert andet år) vælger repræsentantskabet af sin egen midte en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Ved eventuel afgang er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig indtil den følgende generalforsamling.


Bestyrelsen vælger selv sin formand og afgør, hvorledes forretningerne skal fordeles mellem dens medlemmer.


Bestyrelsen kan med repræsentantskabets samtykke antage fast lønnet medhjælp.


Aktuel sammensætning


Kontorchef Bjarne E. Grønfeldt, bestyrelsesformand

Oberst Peder Blokdal-Pedersen

Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Ninna Würtzen

Poul Krogsgaard-Larsen

Administrerende direktør, Peter Vinther Christensen


Mødeindkaldelse

Bestyrelsen afholder ordinære møder primo maj og oktober efter formandens bestemmelse.

Dato for møder aftales på forudgående afholdt møde og tilsendes 14 dage forud for mødets afholdelse.


Dagsorden for ordinære møder:

Ledelsesberetning m/årsregnskab (kun ved mødet i maj)

Indkommende/løbende sager.

Ansøgninger om og bevilling af legater.

Eventuelt.


Klik på ikonet for at se vigtige meddelelser fra foreningen.

Foreningens adresse

Vagtelvej 67, 2. tv.

2000 Fredriksberg

Telefon: 38 19 20 31

Girokonto: 2 00 04 90