Administration


Forretningsfører

Foreningens administration, der udgør foreningens sammenhængskraft, omfatter

  • sekretariatsvirksomhed for repræsentantskabets formand
  • sekretariatsvirksomhed for bestyrelsens formand
  • medlemspleje og
  • bogholderi.


Det er bestyrelsens målsætning, at administrationsomkostningerne i alle forhold skal ligge på lavest mulige niveau.


Sekretariatsvirksomhed

  1. For repræsentantskabet udarbejdes forslag til dagsorden for generalforsamlinger og møder, mødeindkaldelse, opfølgning og udarbejdelse af referater.
  2. For bestyrelsen tilsvarende for al mødevirksomhed samt på formandens vegne løbende korrespondance.
  3. Medlemspleje omfatter hvervning af medlemmer baseret på kabinetssekretariatets meddelelser om tildeling af ordener, ajourføring af medlemskartoteket, vejledning af medlemmer, opkrævning af kontingenter samt udsendelse af ledelsesberetning med årsregnskab.
  4. Regnskabsføring omfatter løbende bogholderi med endelig regnskabsaflæggelse for foreningens revisor og efter dennes direktiv.


Kontorhold

Foreningens adresse er c/o forretningsførerens bopæl, hvor kontorhold oprettes.


Bankforbindelse

Ved dagligt løbende forretninger anvendes Danske Bank.


Revisor

Revision af foreningens regnskaber udføres af statsaut. revisor Poul Erik Olsen, Ernst & Young P/S


Klik på ikonet for at se vigtige meddelelser fra foreningen.

Foreningens adresse

Vagtelvej 67, 2. tv.

2000 Fredriksberg

Telefon: 38 19 20 31

Girokonto: 2 00 04 90